Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Aktywny Samorząd

Czcionka:

Aktywny Samorząd 2020 - Moduł I, Moduł II

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żaganiu informuje, że od dnia 01.03.2020r. można składać wnioski w ramach modułu I i II pilotażowego programu Aktywny Samorząd. W module I realizowane będą wnioski  w ramach czterech obszarów :
A – likwidacja bariery transportowej
B – likwidacja barier w dostępie do społeczeństwa informacyjnego
C – likwidacja barier w poruszaniu się
D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej 
 Informacje na temat rodzaju zadań, adresatów programu, kwot dofinansowań, wysokości wkładu własnego itp.  zawarte są w Regulaminie przyznawania dofinansowań w ramach Programu Aktywny Samorząd w 2020r. w Powiecie Żagańskim. 
Zachęcamy Państwa do składania wniosków droga elektroniczną w systemie SOW!!!

 

Zgodnie z nowymi zasadami AS w 2020 roku elektroniczne wnioskowanie w systemie SOW jest dodatkowo premiowane dla Wnioskodawców w dwóch sytuacjach:

  • W przypadku Modułu I jest to 10 punktów preferencyjnych podczas oceny merytorycznej wniosków,
  • W przypadku Modułu II jest to zwiększenie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia do kwoty 800 zł dla Wnioskodawców, którzy skorzystają z tego zwiększenia po raz pierwszy.

 

Żeby złożyć wniosek w wersji elektronicznej w dedykowanym systemie SOW przygotowanym przez PFRON:  
 

Należy wejść na stronę: https://sow.pfron.org.pl/ i zalogowac się w systemie SOW poprzez profil zaufany założony na platformie ePUAP.

JAK TO ZROBIĆ?

wszelkie informacje na temat założenia profilu zaufanego  znajdą Państwo pod adresem:

 lub 

Można także skorzystać  z kreatora, który usprawnia proces składania wniosku.

Zapraszamy także do kontaktu z bezpłatną infolinią: 800 889 777 (czynna w dni robocze, godziny 9.00 – 17.00).

Wszelkie informacje o tym jak założyć Profil Zaufany na platformie ePUAP, włącznie z filmem instruktażowym dostępne są również na portalu SOW.

 

W systemie SOW zawarte są wszystkie dokumenty niezbędne do złożenia wniosku lub zawarcia umowy dofinansowania lub rozliczenia, które wnioskodawca może skanować/powielać w formie elektronicznej.

 

Wnioski można składać również osobiście w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Żaganiu, Ul. Śląska 1, pokój nr 3.

 

Terminy naborów:

W Module I: w trybie ciągłym, od dnia 01.03.2020r. do dnia 31.08.2020r.

W Module II w terminach:

- wnioski dotyczące roku akademickiego 2019/2020 – od dnia 01.03.2020r. do dnia 31.03.2020r.

- wnioski dotyczące roku akademickiego 2020/2021 – od dnia 01.09.2020r. do dnia 10.10.2020r.

 

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z materiałami źródłowymi:

  1. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2020 roku
  2. Regulamin przyznawania dofinansowań w Ramach Programu „Aktywny Samorząd" w 2020 r. w Powiecie Żagańskim

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:

Obszar A – likwidacja bariery transportowej
Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu, 
Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu, 
Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego, 
Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym
Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn górnych, 
Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania, 
Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku,
Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy, 
Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się

Zadanie 1 -  pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności ( do 16 r.ż.) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności i dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym,
Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, 
Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości, adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności, 
Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, (co najmniej na III poziomie jakości), adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności, 
Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania

Obszar D
pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką), adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, którzy są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka

 

MODUŁ II – POMOC W UZYSKANIU WYKSZTAŁCENIA NA POZIOMIE WYŻSZYM

 

Szczegółowe informacje dotyczące programu można uzyskać również na stronie internetowej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: www.pfron.org.pl oraz w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żaganiu, ul. Śląska 1, pokój nr 3, Tel. 68 477 77 97, pokój nr 6, tel 68 477 77 75.

AKTUALNOŚCI:

Studenci!!!

Utworzono dnia 17.03.2020
Ważna informacja dla studentów ubiegających się o dofinansowanie do Modułu II !!!   Jeśli Twoja uczelnia nie jest dostępna z uwagi na działania związane z pandemią koronawirusa, do swojego wniosku możesz dołączyć skan informacji z uczelni o aktualnym braku...
czytaj dalej na temat: Studenci!!!

Program Aktywny Samorząd 2020

Utworzono dnia 02.03.2020
Aktywny samorząd 2020 w systemie SOW 1 marca 2020 – uruchomiliśmy elektroniczne nabory w programie Aktywny samorząd. Wykorzystując darmowy System SOW - System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON  (sow.pfron.org.pl) można złożyć elektroniczny...
czytaj dalej na temat: Program Aktywny Samorząd 2020

Wniosek - wózki o napędzie elektrycznym

Utworzono dnia 13.08.2019

Poniżej zamieszczamy druk wniosku wraz z załącznikami o dofinansowanie zakupu wózka o napędzie elektrycznym w ramach programu Aktywny Samorząd.

ZAŁĄCZNIKI:

								

Regulamin AS 2020

Utworzono dnia 10.03.2020, 15:46

Regulamin przyznawania dofinansowań w Ramach Programu „Aktywny Samorząd" w 2020 r. w Powiecie Żagańskim

Kierunki działań oraz warunki brzegowe pilotażowego programu Aktywny Samorząd obowiązujące w 2020r.

Utworzono dnia 10.03.2020, 15:48

Kierunki działań oraz warunki brzegowe pilotażowego programu Aktywny Samorząd obowiązujące w 2020r.

Zegar

Kalendarium

Styczeń 2021
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Imieniny